συμπερίληψη

Βασικός στόχος του Τέμπο είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές εκπαιδευτικές πρακτικές με εργαλεία τη μουσική και την τεχνολογία. Προσπαθούμε να δημιουργούμε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την αποδοχή και αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα ως ευκαιρία. Στόχος μας είναι τα παιδιά που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα να μάθουν να συνεργάζονται δηλαδή να μάθουν να βοηθούν, να ακούν, να μάθουν πώς να μαθαίνουν μαζί με άλλους και άλλες με όμοιες ή διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αρέσει σε %d bloggers: