Ανεμόπτερο

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το Ανεµόπτερο είναι ένας Κοινωνικός Συνεταιρισµός για την Προώθηση της Παιδαγωγικής της Ένταξης. Με τον όρο Παιδαγωγική της Ένταξης εννοούµε το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες αποβλέπουν σ’ ένα διττό στόχο:

 • Την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ατόµου και τη δηµιουργική ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.
 • Τη συνεργασία και την προώθηση πρακτικών στα συστήµατα µε τα οποία το άτοµο αλληλεπιδρά (οικογένεια, σχολείο, συνοµήλικοι, γειτονιά, κοινότητα), προκειµένου αυτά να εντάσσουν αρµονικά και ισότιµα τη µοναδικότητα του κάθε ατόµου.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανεµόπτερο απευθύνεται:

 • Σε οικογένειες, µε τις οποίες θέτουµε από κοινού αναπτυξιακούς, µαθησιακούς και ψυχοκοινωνικούς στόχους για τα παιδιά.
 • Σε εκπαιδευτικούς, µε τους οποίους συνεργαζόµαστε για την εφαρµογή πρακτικών ένταξης.
 • Σε δοµές εκπαίδευσης, άθλησης, ψυχοκινητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, µε τις οποίες συνεργαζόµαστε προκειµένου τα σχεδιαζόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα να συµπεριλαµβάνουν ισότιµα τη διαφορετικότητα του καθενός.
 • Σε κάθε άτοµο, δηµόσια ή ιδιωτική δοµή η οποία προσανατολίζει τις δράσεις της στο χτίσιµο µιας Κοινωνίας για Όλους.
ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
 • Αξιολόγηση
 • Πρώιµη Παρέµβαση
 • Συµπεριληπτική Εκπαίδευση
 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Συµβουλευτική
 • Οµάδες Παιδιών κι Εφήβων
 • Βιωµατικά Εργαστήρια
 • Outdoor

Οµαδοσυνεργατική κι Εξατοµικευµένη Διδασκαλία για:

 • Δεξιότητες Επικοινωνίας, Κοινωνικής Συµπεριφοράς και Παιχνιδιού
 • Γνωστικές και Μεταγνωστικές δεξιότητες
 • Αυτορρύθµιση στη µάθηση
 • Διαχείριση Συναισθηµάτων
 • Αυτονοµία στο σπίτι, στη γειτονιά, στην πόλη
 • Σχολική και Κοινωνική Ένταξη

Περισσότερα για το Ανεμόπτερο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αρέσει σε %d bloggers: