Συνοδοιπόροι

Το Tέμπο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία του με μια πληθώρα φορείς και πρωτοβουλίες. Αναλυτικά στοιχεία για όλους τους συνεργάτες μας μπορείτε να βρείτε εδώ. Στην πρώτη φάση υλοποίησης που μόλις ξεκίνησε ο βασικός κορμός δραστηριοτήτων θα υποστηριχθεί από τρεις τοπικές οργανώσεις.

Καλό μας ταξίδι!

Το τέμπο μόλις ξεκίνησε. Είμαστε μια ομάδα μουσικών, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, μηχανικών που στόχο έχει να προτείνει εκπαιδευτικά σενάρια μη τυπικής και άτυπης μάθησης που χρησιμοποιούν τη μουσική και την τεχνολογία με στόχο την συμπερίληψη.