Εικόνες και ήχοι σ’ ένα παραμύθι

Την Κυριακή 25/2 βρεθήκαμε στη Βέροια σε μία κοινή δράση με το Ωδείο Φίλιππος Βέροια και την Πρωτοβουλία για το Παιδί. Στη δράση συμμετείχαν 40 παιδιά και νέοι ηλικίας 6-19 ετών. Συγκεκριμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης ήταν οι συμμετέχοντες/ουσες: να μάθουν για τη μουσική και την τεχνολογία με ένα βιωματικό τρόπο να πειραματιστούν με τηνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Εικόνες και ήχοι σ’ ένα παραμύθι».

micro:monsters

Οι 16 μαθητές του ομίλου, θα σχεδιάσουν, θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν τα δικά τους «Μουσικά-τέρατα» με μικροεπεξεργαστές Micro:bit. Στόχος της εργασίας μας είναι να εφαρμόσει και να αναδείξει καινοτόμες τεχνικές εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικών πλακετών για την καλλιέργεια τόσο της υπολογιστικής σκέψης (Computational Thinking) και των δεξιοτήτων προγραμματισμού, όσο και για την καλλιέργεια μουσικής παιδείαςΣυνεχίστε να διαβάζετε «micro:monsters».