Εικόνες και ήχοι σ’ ένα παραμύθι

Την Κυριακή 25/2 βρεθήκαμε στη Βέροια σε μία κοινή δράση με το Ωδείο Φίλιππος Βέροια και την Πρωτοβουλία για το Παιδί. Στη δράση συμμετείχαν 40 παιδιά και νέοι ηλικίας 6-19 ετών.

Συγκεκριμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης ήταν οι συμμετέχοντες/ουσες:

  • να μάθουν για τη μουσική και την τεχνολογία με ένα βιωματικό τρόπο
  • να πειραματιστούν με την τεχνολογία
  • να παρατηρήσουν και να αυτοσχεδιάσουν διαφορετικούς ήχους
  • να εκφραστούν μέσω της κατασκευής
  • να εντρυφήσουν στην ομαδικότητα
  • να βιώσουν και να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα

Αντικείμενο εργασίας ήταν το καινούριο παραμύθι της Πρωτοβουλίας για το Παιδί με τίτλο «Το παιδί κι ο Δράκος». Είναι μια ιστορία για ένα παιδί που είχε στο σπίτι του ένα δράκο που πετούσε φωτιές και είναι κυρίως μια ιστορία για το πως το παιδί άρχισε σιγά σιγά να γίνεται κι αυτό με τη σειρά του δράκος, μέχρι να συναντήσει τη νεράιδα που βρίσκεται μέσα στην καρδιά του. Ένα παραμύθι γραμμένο για τα παιδιά της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και εικονογραφημένο από τα ίδια.

micro:monsters

micromonsters

Οι 16 μαθητές του ομίλου, θα σχεδιάσουν, θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν τα δικά τους «Μουσικά-τέρατα» με μικροεπεξεργαστές Micro:bit.

Στόχος της εργασίας μας είναι να εφαρμόσει και να αναδείξει καινοτόμες τεχνικές εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικών πλακετών για την καλλιέργεια τόσο της υπολογιστικής σκέψης (Computational Thinking) και των δεξιοτήτων προγραμματισμού, όσο και για την καλλιέργεια μουσικής παιδείας και σύνδεσης της με την Πληροφορική. Με την υποστήριξη και βοήθεια της εκπαιδευτικού Λίας Τερζίδου.