Εικόνες και ήχοι σ’ ένα παραμύθι

Την Κυριακή 25/2 βρεθήκαμε στη Βέροια σε μία κοινή δράση με το Ωδείο Φίλιππος Βέροια και την Πρωτοβουλία για το Παιδί. Στη δράση συμμετείχαν 40 παιδιά και νέοι ηλικίας 6-19 ετών. Συγκεκριμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης ήταν οι συμμετέχοντες/ουσες: να μάθουν για τη μουσική και την τεχνολογία με ένα βιωματικό τρόπο να πειραματιστούν με τηνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Εικόνες και ήχοι σ’ ένα παραμύθι».