Καλό μας ταξίδι!

Το τέμπο μόλις ξεκίνησε. Είμαστε μια ομάδα μουσικών, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, μηχανικών που στόχο έχει να προτείνει εκπαιδευτικά σενάρια μη τυπικής και άτυπης μάθησης που χρησιμοποιούν τη μουσική και την τεχνολογία με στόχο την συμπερίληψη.