Εικόνες και ήχοι σ’ ένα παραμύθι

Την Κυριακή 25/2 βρεθήκαμε στη Βέροια σε μία κοινή δράση με το Ωδείο Φίλιππος Βέροια και την Πρωτοβουλία για το Παιδί. Στη δράση συμμετείχαν 40 παιδιά και νέοι ηλικίας 6-19 ετών.

Συγκεκριμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης ήταν οι συμμετέχοντες/ουσες:

  • να μάθουν για τη μουσική και την τεχνολογία με ένα βιωματικό τρόπο
  • να πειραματιστούν με την τεχνολογία
  • να παρατηρήσουν και να αυτοσχεδιάσουν διαφορετικούς ήχους
  • να εκφραστούν μέσω της κατασκευής
  • να εντρυφήσουν στην ομαδικότητα
  • να βιώσουν και να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα

Αντικείμενο εργασίας ήταν το καινούριο παραμύθι της Πρωτοβουλίας για το Παιδί με τίτλο «Το παιδί κι ο Δράκος». Είναι μια ιστορία για ένα παιδί που είχε στο σπίτι του ένα δράκο που πετούσε φωτιές και είναι κυρίως μια ιστορία για το πως το παιδί άρχισε σιγά σιγά να γίνεται κι αυτό με τη σειρά του δράκος, μέχρι να συναντήσει τη νεράιδα που βρίσκεται μέσα στην καρδιά του. Ένα παραμύθι γραμμένο για τα παιδιά της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και εικονογραφημένο από τα ίδια.

Συνοδοιπόροι

Το Tέμπο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία του με μια πληθώρα φορείς και πρωτοβουλίες. Αναλυτικά στοιχεία για όλους τους συνεργάτες μας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης που μόλις ξεκίνησε ο βασικός κορμός δραστηριοτήτων θα υποστηριχθεί από τρεις τοπικές οργανώσεις.